دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، شهریور 1395 
همراهی چندریختی در ژن‌های DGAT1 و IGF-I با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین

صفحه 23-32

سمیرا اورنگی؛ محسن اکتفائی؛ هادی آتشی؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد دادپسند؛ عبدالله درخشنده


اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 45-57

بهروز نجف نژاد؛ حسن علی‌عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ اکبر تقی زاده؛ داریوش علیپور؛ خلیل زابلی


بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز درگاومیش‌های ارومیه

صفحه 59-68

غلامرضا عبداله‌پور؛ علی‌قلی رامین؛ داود ثناجو


اثرهای تغذیه‌ای ال-آرژنین بر برخی شاخص‌های کیفی گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی جوجه‌‌های گوشتی 46 روزه

صفحه 81-94

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مرضیه غفاری بالسینی


اثر تزریق هورمون hCG بر هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسمای قوچ قزل

صفحه 131-139

هانیه رنگرز توکلی؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ سید عباس رافت


آزمون انساب در جمعیت گوسفندهای آمیخته به کمک نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 141-150

کاوه کسرایی؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد