دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

اثر سیلی‌مارین بر ذخیره سازی منی خروس در دمای°C 4

صفحه 1-13

حسن ضیائی‌راد؛ محمد روستائی‌علی‌مهر؛ مهرداد محمدی


تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج

صفحه 49-61

الهام عبدی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ جواد حسین‌زاد


بررسی اثر سن و فصل‌ بر کارکرد غده تیروئید در نریان عرب

صفحه 63-74

عارف مداحی؛ خلیل میرزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی ممویی؛ حسین نجف‌زاده‌ورزی


بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله‌های عشایری گوسفند لری

صفحه 87-99

فاطمه بیرانوند؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ صادق اسدالهی


تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های بومی اصفهان

صفحه 165-177

مونا صالحی نسب؛ سعید زره‌داران؛ مختارعلی عباسی؛ صادق علیجانی؛ سعید حسنی