کلیدواژه‌ها = سیستم ایمنی
تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه‌های والین و تریپتوفان در جیره‌های کم پروتئین بر خصوصیات لاشه و پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

10.22034/as.2022.41156.1578

خسرو پارسایی مهر؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ حسین جانمحمدی؛ مجید علیایی


Impact of litter and litter amendments on blood variables and immunity of broiler chickens

دوره 29، شماره 3، آذر 1398، صفحه 119-132

G Taherparvar؛ AR Seidavi؛ L Asadpour؛ R Payan-Carreira


تأثیر سطوح مختلف پودر برگ اکالیپتوس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 81-94

کمال شجاعیان؛ رامین حبیبی؛ راضیه شهریاری؛ قاسم جلیلوند