اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز‌های خلخالی و بزغاله‌های آن‌ها

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 57-71

رسول کچویی؛ حسین عبدی بنمار؛ یعقوب منصوری؛ جمال سیف دواتی


اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در صنعت گاوداری‌‌های شیری ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 61-76

قادر دشتی؛ فاطمه ثانی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ رویا ثانی


ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1398، صفحه 61-70

نیلوفر راستی‌دوست؛ سعید نیک‌بین؛ بهمن نوید شاد؛ قربان الیاسی


بررسی ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی و پویش ژنومی صفت افزایش وزن بدن در کروموزوم-های آتوزومال گوسفند نژاد زندی با استفاده از مدل هاپلوتایپ

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-82

حسین محمّدی؛ سید عباس رأفت؛ حسین مرادی شهر بابک؛ جلیل شجاع؛ محمد حسین مرادی


بررسی فیلوژنتیکی و تکاملی توالی ژن میوستاتین شتر ترکمن در مقایسه با عملکرد این ژن در گونه‌های دیگر

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-88

کریم نوبری؛ عباس بهاری؛ مرتضی بیطرف ثانی؛ عبداله کاویان


اثر عصاره مرزنجوش به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 111-120

حسین دقیق‌کیا؛ فاطمه صادقی‌صادق‌آباد؛ حمید محمدزاده؛ حسین واثقی‌دودران؛ ایرج اشرفی


بررسی تغییرات مقدار هورمون‌های تیروییدی و فراسنجه‌های سرم خون میش‌های عربی در مراحل پیش از آبستنی، آبستنی و پس از زایمان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 55-63

منیره صدری؛ مرتضی مموئی؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ محسن ساری؛ خلیل میرزاده


تاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-69

مهدی میرزائی؛ محمد خوروش؛ غلامرضا قربانی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ احمد ریاسی؛ حامد بیرانوند


تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم ‌شده با تتراکلریدکربن

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 57-67

مهدی خرمشاهی؛ فیروز صمدی؛ فرزانه گنجی؛ سعید زره‌داران؛ صبا صمدی


بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز درگاومیش‌های ارومیه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 59-68

غلامرضا عبداله‌پور؛ علی‌قلی رامین؛ داود ثناجو


بررسی 24 روز تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 61-72

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی


مقایسه رشد جبرانی بره‌های آمیخته افشاری × برولا مرینو با دو روش معمولی و دیر از شیرگیری.

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-72

داریوش سلیمی؛ داود علیاری؛ محمد طاهر هرکی نژاد