تاثیر استفاده از ملاس و آب پنیر بر ارزش غذایی و برخی خصوصیات کیفی علوفه سورگوم سیلو شده

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 27-41

سهیلا شبخوان؛ مسلم باشتنی؛ حسین نعیمی پور یونسی


اثر افزودن سطوح مختلف جو بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت پروتوزوآ و کیفیت سیلاژ تفاله نعناع و سیلاژ تفاله ‌کاسنی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-42

نسیم بیابانی؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تأسلی؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی


واکنش جوجه‌های گوشتی سویه راس 308 به سطوح مختلف والین قابل هضم در دوره رشد

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-47

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ سید علی میرقلنج؛ مجید علیایی


تاثیر پرتوتابی مایکروویو در زمان‌های مختلف بر مولفه‌های ارزش غذایی تفاله‌ انگور قرمز در شرایط برون تنی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-54

بهزاد اسدنژاد؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل‌وندی بهروزیار


تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-53

مهدی اسحاقیان؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ محسن دانش مسگران


ارزیابی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 89-99

جواد حسین‌زاد؛ مهناز فرجی فرجی؛ حسین راحلی؛ سحر عابدی


بررسی مقایسه‌ای خصوصیات کمی و کیفی اسپرم قوچ های قزل-مرینوس و مرینوس مغانی در فصول تولید مثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-41

فاطمه سلطانپور؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ سید عباس رافت


برآورد ﻤﺆلفه‌های (کو)‌واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد پیش از شیرگیری درگوسفندان نژاد شال

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 33-42

حسام عمو پشت مساری؛ عبدالاحد شادپرور؛ علی حسین غلامی‌نیا؛ محمد حسین هادی تواتری


تاثیر کاربرد تفاله گوجه‌فرنگی تازه بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های پرواری هلشتاین

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 33-43

آصف احمدفاضل؛ حسین دقیق‌کیا؛ حمید محمدزاده؛ علی حسین‌خانی