تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت بر تغییرات بهره‌وری عوامل‌تولید گوشت قرمز در ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 34-45

قادر دشتی؛ المیرا جنگجو تازه‌کند؛ محمد قهرمان‌زاده


تاثیر هورمون‌های اکسی‌توسین و پروستاگلندین F2α بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 35-44

مجید یوسفیان؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی چاجی


بررسی برخی از خصوصیات الیاف گوسفند مغانی به روش آنالیز تصویر

دوره 23، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-45

محمد درستکار؛ عباس رأفت


بررسی برخی ازعلل متابولیکی وپاتوفیزیولوژیکی سقط جنین ومرده‌زایی دریکی از گاوداری‌های شیری اصفهان

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-51

محسن رحیمی اندانی؛ سید امیرحسین مهدوی؛ حمیدرضا رحمانی؛ بهاره دولتخواه


تأثیر افزودن مقادیر مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بعنوان آنتی‌اکسیدان سنتتیک بر فرآیند انجماد - یخ گشایی منی قوچ

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 37-47

فاطمه زارع قلعه‌جیق؛ حسین دقیق‌کیا؛ غلامعلی مقدم؛ صادق علیجانی


اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ‌

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 41-54

حسینعلی قاسمی؛ ایمان حاج خدادادی؛ مهدی کاظمی بن‌چناری؛ مهدی خدایی مطلق؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی


مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش‌های مختلف همزمانی فحلی و تخمک‌ریزی در گاومیش خوزستانی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 43-50

زهرا نیسی؛ مرتضی مموئی؛ هدایت اله روشنفکر؛ صالح وکیلی طباطبایی؛ محسن ساری


مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی

دوره 29، شماره 3، آذر 1398، صفحه 43-59

محمد تقی کریمی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان


تاثیر واریته و تفت دادن بر خصوصیات فیزیکی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-63

سمیرا سروری؛ علی حسین‌خانی؛ اکبر تقی‌زاده؛ حمید محمدزاده


چندشکلی نیمه دوم اگزون 2 ژن GDF9 گوسفند نژاد کرمانی به روش PCR-SSCP و توالی-یابی

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 51-60

رسول خدابخش‌زاده؛ محمدرضا محمدآبادی


بررسی سازه‌های مؤثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 51-64

علیرضا شهدادی؛ محمدمهدی شریعتی؛ محمدرضا نصیری؛ سعید زره‌داران؛ داوودعلی ساقی