تاثیر عصاره الکلی رزماری روی آسیب DNA اسپرم و برخی فراسنجه‌های منی خروس در شرایط مایع

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 55-67

اکرم فلاحی؛ سعید محمدزاده؛ علی فروهرمهر


مورفومتری و آناتومی سطحی اسب نژاد تروبرد با توجه به فاکتورهای مؤثر در فعالیت‌های ورزشی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 101-110

حمید کریمی؛ حسنعلی مه پیکر مقدم؛ حمید فاتحی اقدم؛ ابراهیم خدابنده


تاثیرسطوح مختلف ال‌کارنیتین برعملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 43-51

خسرو پارسائی مهر؛ پرویز فرهومند؛ محمد افروزیه؛ حبیب چراغی؛ سعید حسین زاده


مقایسه قابلیت‌هضم کاه‌گندم توسط باکتری‏ها و میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 43-55

محمود رفیعی‌‌طاقانکی؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


تعیین بخش های پروتئین، الگوی اسیدهای آمینه و قابلیت هضم آزمایشگاهی سه نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-53

مهدی کاظمی بن چناری؛ علیرضا علیزاده؛ لیلا جوادی؛ مهدی تقی نژاد رودبنه


اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-57

بهروز نجف نژاد؛ حسن علی‌عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ اکبر تقی زاده؛ داریوش علیپور؛ خلیل زابلی


مقایسه دفع مشتقات پورینی و سنتز پروتئین میکروبی در گوساله‌های نر نژاد سیستانی و هلشتاین

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 47-59

سجاد کریمی دمنه؛ محمد رضا دهقانی؛ مصطفی یوسف الهی


تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 49-61

الهام عبدی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ جواد حسین‌زاد


حذف آنتی بیوتیک محرک رشد (لینکومایسین) و افزودن اسید استیک به جیره جوجه‌های گوشتی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 53-64

محمد روستائی علی‌مهر؛ حدیث مؤیدی احمدسرایی؛ محمود حقیقیان رودسری


عملکرد بلدرچین‌های در حال رشد تغذیه شده با دانه سویا یا کلزای عمل‌آوری شده با پرتو الکترون

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-67

ساناز وقری؛ سیدروح اله ابراهیمی محمودآباد؛ ساحره جوزی شکالگورابی


اثرات استفاده از دو هورمون eCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی بزهای خلخالی در فصل تولید مثلی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-67

وحید واحدی؛ حسین عبدی بنمار؛ رضا قنبری